วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

พระราชสาส์นในหลวงฯ กรณีเหตุแผ่นดินไหวที่จีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 10 กันยายน 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ความว่า " ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ข้าพเจ้า และพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศของท่าน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้"
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.


แหล่งข้อมูล ครัวครัวข่าว 3

ไม่มีความคิดเห็น: