วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงร่วมบันทึกแถบวีดีทัศน์วันมหิดล


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงร่วมบันทึกแถบวีดีทัศน์ รายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2555
วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงร่วมบันทึกแถบวีดีทัศน์ ณ อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช โดยพระราชทานสัมภาษณ์รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดงานวันมหิดลขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้ เพื่อรณรงค์หารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาส ทรงวางรากฐานการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย จนก้าวหน้าและเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแรกของประเทศไทย ทำให้ทรงได้รับการถวายสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน"
ซึ่งแถบวีดีทัศน์ที่ทรงบันทึกจะนำออกอากาศในวันเสาร์ที่ 22 กันยายนนี้ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในเวลา 22.20 น. พร้อมทั้งรายการสาระบันเทิง และตอบคำถามปัญหาสุขภาพโดยทีมแพทย์ศิริราชพยาบาล ผู้ชมสามารถร่วมบริจาคผ่านทางรายการได้ในวันดังกล่าว
ในการพระราชทานสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้ทรงเล่าถึงความห่วงใยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อสถานการณ์น้ำท่วมมากที่สุดในขณะนี้ โดยจะมีรับสั่งถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ อยู่เสมอ

แหล่งข้อมูล ครอบครัวข่าว 3

ไม่มีความคิดเห็น: