วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำ วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2554

วันนี้ เวลา 08.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เวลา 10.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหารรักลูกกรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัทรักลูก นำ ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดหนังสือ “รักลูกวอร์ด ครั้งที่ 8” ประจำปี 2554 เฝ้า รับประทานโล่รางวัล

Link : http://www.innnews.co.th/ข่าวในพระราชสำนักวันที่27ธันวาคม2554--329023_22.html

ไม่มีความคิดเห็น: