วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

“ครองแผ่นดินโดยธรรม” ปลุกคนไทยให้รักชาติ Jun 10th, 2011

นื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธ.ค. 2554 กระทรวงกลาโหม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนไทยทุกภาคส่วน

จัดทำบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ครองแผ่นดินโดยธรรม เผยแพร่ทางวิทยุ และโทรทัศน์ทุกสถานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

และเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ ดั่งพระปฐมพระบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งบทเพลงนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี

ทั้งนี้บทเพลงดังกล่าว ใช้ผู้เข้าร่วมขับร้องและบรรเลง ทั้งหมด 9,999 คน นักดนตรีจาก 4 เหล่าทัพ พร้อมด้วยนักร้อง นักแสดง และศิลปินจากทุกค่าย ข้าราชการทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจากทุกอาชีพข่าวโดย : Talkystory.com

ไม่มีความคิดเห็น: