วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลง ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลญาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2554
วันที่ 10/6/2011 แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: