วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

“ในหลวง-พระราชินี” ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

เมื่อเวลา 17.27 น. วันที่ 9 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลง ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลญาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประทับพระราชอาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม ขึ้นนั่งยังธรรมมาสน์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระราชทานให้เจ้าพนักงานเชิญไปถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และพระฉายาลักษณ์ แทนพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ พระธรรมรัตนดิลกถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงหลั่งทักษิโณทก ทรงคมไปยังหน้าพระพุทธรูป และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯพระฉายาลักษณ์ เสร็จแล้ว เสด็จฯกลับที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 9/6/201 แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: