วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รับการถวายตรวจพระเนตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ลงจาก ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ไปทรงรับการถวายตรวจพระเนตร ณ โรงพยาบาลจักษุรัตนิน ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น: