วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

NW540527_1.JPG

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุประทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยเข้าเฝ้าเพื่อขอรับประทานพระดำริเกี่ยวกับการด้านโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย

วันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นำคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารโลกและผู้เข้าร่วมประชุมโภชนาการด้านโรคเอดส์ในประเทศไทย เข้าเฝ้าเพื่อขอรับประทานพระดำริเกี่ยวกับการด้านโภชนาการในผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย


สำนักพระราชวัง

ไม่มีความคิดเห็น: