วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

http://www.innnews.co.th/thecourt/283440[0].jpg


ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
03 พ.ค. 2554 20:43:26 ผู้อ่าน ( 4155 )
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2554
เมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้คณะแพทย์ถวายการผ่าตัดเพื่อระบายน้ำไขสันหลัง
ณ ตึกสยามินทร์ เมื่อเวลา 23 นาฬิกา 3 นาที แล้วเสร็จเวลา 23 นาฬิกา
44 นาที คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าไม่มีความคิดเห็น: