วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

องค์โสมประทานถุงยังชีพช่วยชาวลำปาง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงประทานถุงยังชีพ จำนวน 800 ถุง ช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าพัดถล่ม จ.ลำปาง


นายอุทาร ชวเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ถุง รุดแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา สำหรับในพื้นที่ อ.เสริมงาม แห่งนี้ ได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติกว่า 2,000 หลังคาเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,400 คน ทั้งนี้ นอกจากความช่วยเหลือของจังหวัด ที่นำถุงยังชีพรุดแจกจ่ายในครั้งนี้แล้ว ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 นี้ ราษฎรในพื้นที่ อ.เสริมงาม ทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ต.เสริมซ้าย ต.เสริมกลาง ต.เสริมขวา และ ต.ทุ่งงาม ที่ประสบภัย ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ทรงประทานถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 800 ถุง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอีกด้วย

แหล่งข่าว ไอ เอ็น เอ็น

ไม่มีความคิดเห็น: