วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ ร.พ.ศิริราช ฉบับที่ 40


วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า จากการถวายตรวจแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง พบว่า แผลแห้งดี ทรงมีพระอาการเจ็บเล็กน้อย อุณหภูมิพระวรกาย ความดันโลหิต พระหทัย และระบบการหายพระหทัยปรกติ เสวยได้มากขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

แหล่งข่าว INN

ไม่มีความคิดเห็น: