วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวราชสำนัก

นหลวงทรงเจ็บแผลผ่าตัดลดลง-เสวยมากขึ้น

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 39 ในหลวงทรงเจ็บแผลผ่าตัดลดลงไม่พบโรคแทรกซ้อน เสวยได้มากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช แถลงการณ์ฉบับที่ 39

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า จากการถวายตรวจแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง พระอาการเจ็บแผลลดลงมากแล้ว ไม่พบโรคแทรกซ้อนใดๆ พระอาการทั่วไปดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปรกติ เสวยได้มากขึ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

แหล่งข่าว INN

ไม่มีความคิดเห็น: