วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

วันนี้ เวลา 13.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

เวลา 16.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกนก สามเสน วิล ท.ม.,ต.ช.,ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

อนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 19.13 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดง “แคปเชอร์ เดอะ เมจิก” (Capture The Magic) โดยคณะนักเต้นรำระดับโลกของ “บริคัม ยัง ยูนิเวอร์ซิตี้ บอลรูม แดนซ์ คอมพานี” (Brigham Young University Dance Company) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น: