วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน กรณีแผ่นดินไหว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน กรณีแผ่นดินไหว


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางภาคใต้ ของราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ดังนี้ ...หม่อมฉัน และพระราชินีเศร้าสลดใจ ที่ได้ทราบข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ทั้งยังก่อความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในสเปนตอนใต้ หม่อมฉัน และพระราชินี ขอแสดงความเสียใจมายังฝ่าพระบาท และผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: