วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระบรมฯเตรียมเสด็จลงปัตตานี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เตรียมเสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศ ทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และมัสยิดกลาง จ.ปัตตานี


กองกำลังในพื้นที่ จ.ปัตตานี เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยเข้ม ทั่วทั้งจังหวัด และเตรียมสถานที่ เพื่อให้การต้อนรับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทาน ถ้วยรางวัลผู้ชนะเลิศ การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี เสด็จแทน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองปัตตานี และพระราชทานวโรกาส ให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 20 พ.ค. นี้

แหล่งข่าว ไอเอ็น เอ็น

ไม่มีความคิดเห็น: