วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

องค์โสมประทานถุงยังชีพราษฎรลำปาง

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากใน จ.ลำปาง


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงโปรดให้ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่พระภิกษุสงฆ์ 20 ถุง และราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน 800 ถุง

โดย นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้จัดสถานที่มอบถุงพระราชทานไว้ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัย หลังถูกน้ำป่าไหลหลากทะลัก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร โดยชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนจากฝนที่ตกหนัก และเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เมือวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว ไอ เอ็น เอ็น

ไม่มีความคิดเห็น: