วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แถลงฉ.37แพทย์ถวายผ่าตัดในหลวงเรียบร้อย
03 พ.ค. 2554 20:29:58 ผู้อ่าน ( 4439 )
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 37 เรื่อง การถวายการผ่าตัดเพื่อระบายน้ำไขสันหลังเรียบร้อยดี ทรงเสวยพระกระยาหารได้
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 37 เมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตใ

ไม่มีความคิดเห็น: