วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 41


แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 41 แผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลังแห้งดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิตและพระหทัยปกติ

วันนี้ (11 พ.ค.) สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 41 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ผลของการตรวจติดตามแผลผ่าตัดบริเวณที่ใส่สายระบายน้ำไขสันหลัง แผลแห้งดี อุณหภูมิพระวรกาย ความดันพระโลหิต พระหทัยและระบบการหายพระหทัยปรกติ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานถวายการรักษาทางกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย และเพิ่มกำลังพระกล้ามเนื้อบ้าง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

วันเดียวกัน ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พสกนิกรปวงชนชาวไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วพร้อมกับนำแจกันดอกไม้ รวมทั้งสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯ ถวาย อาทิ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำผู้แทนเยาวชนไทยศึกษาภาคฤดูร้อนร่วมถวายพระพร ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะ พล.อ.นพดล วรรธโนทัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะข้าราชการ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะส.ส.พรรคเพื่อไทย นางผุสชา โทณะวณิก รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด พร้อมคณะ คณะเทศบาลตำบลดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ คณะลูกเสือชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

คณะอบต.จันทิมา และอสม.ปกป้องสถาบัน อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร คณะลูกเสือชาวบ้าน จ.สงขลา นายวีระมัย นาคมาศ นายอำเภอบางไทรและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คณะราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย คณะที่ทำการปกครอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร คณะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง คณะสามเณรโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม คณะกลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะเทศบาลตำบลราชครามและผู้สูงอายุ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา คณะเครือข่ายร่วมองค์กรสตรี อ.เมือง จ.หนองคาย คณะบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฎสงขลา คณะอบต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ คณะสมาคมผู้สื่อข่าว จ.ราชบุรี คณะอบต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ คณะชาวเมืองพัทยา จ.ชลบุรี คณะสำนักงานหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพอากาศ คณะอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ นางทิพย์ทิวา อาวัฒนกุลเทพ พร้อมครอบครัว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จากนั้นคณะต่างๆ ได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 ห้องจุฬาภรณ์ รพ.ศิริราช ด้วยเช่นกัน.

แหล่งข่าว เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น: