วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
04 พ.ค. 2554 21:02:56 ผู้อ่าน ( 4070 )
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันพุธที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
วันนี้ เวลา 16.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
พระวรชายาฯ และพร

ไม่มีความคิดเห็น: