วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเล่า "อีก 2 เดือนพ่อจะเดินให้ดู" มีกำลังใจจากประชาชน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอสว.ที่ จ.สกลนคร ทรงกล่าวกับอาสาสมัคร ต้องถวายรายงานทั้งสองพระองค์ทุกสัปดาห์ ตรัสถามไถ่ทุกรายละเอียด เผยในหลวงรับสั่ง "อีก 2 เดือนพ่อจะเดินให้ดู"

เมื่อเวลา 14.06 น. วันที่ 22 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งไปตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ราษฎร ที่โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แพทย์ พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขจากโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมแพทย์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ร่วมออกหน่วยไปตรวจสุขภาพและรักษาโรค รวมทั้งด้านทันตกรรม จากนั้น ทรงพบปะ และประทานสิ่งของแก่ราษฎร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มีพระราชปฏิสัณฐานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ตอนหนึ่งว่า "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีนาถ ทรงเสียสละเหลือเกิน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังพระทัย กำลังสติปัญญา ทุกคราวที่จะช่วยให้คนไทยมีชีวิตดีขึ้น และเป็นที่น่าภูมิใจของ พอ.สว.ที่ทุกคนมีส่วนในการถวายงานวันนี้ คือมาดูแลทรัพยากรคนของชาติที่ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ข้าพเจ้าซาบซึ้งในการเสียสละของพี่น้องชาว พอ.สว.ทุกคนที่ออกช่วยเหลือคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทุกครั้งที่กลับไปจาก พอ.สว. ข้าพเจ้าจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเสมอ คือถ้าข้าพเจ้าไม่รีบเล่าเสียก่อน ท่านก็ต้องถามว่าไปจังหวัดอะไรบ้าง มีคนไข้เยอะมั้ย คนไข้เป็นโรคอะไร ทาง พอ.สว.มีกี่คนมาช่วยปฏิบัติงาน อย่านึกว่าท่านทรงประชวรแล้วจะไม่ใส่พระทัย ท่านยังใส่พระทัยทุกสัปดาห์ ยังถามไถ่ทุกสัปดาห์ แม้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงประชวร ก็ยังทรงงานอย่างสม่ำเสมอ"

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตรัสด้วยว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่า หลังจากที่พระองค์ทรงเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พระองค์ รู้สึกสบายพระวรกายมากขึ้น ยังคงรับสั่งกับข้าพเจ้าด้วยว่า อีกประมาณ 2 เดือน พระองค์จะทรงเดินให้ข้าพเจ้าดู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังรับสั่งด้วยว่า รู้สึกมีกำลังพระทัยมากที่ได้เห็นประชาชนคนไทยเดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำของมาทูลเกล้าฯ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาทูลเกล้าฯนั้น ได้ถึงพระเนตรพระกรรณของพระองค์ทุกอย่าง และมีกำลังพระทัยที่ได้รับการเอาใจใส่จากประชาชน ใครไม่รักพระองค์ก็น่าแปลก เพราะพระองค์ท่านทำงาน 60 ปี ทรงตรากตรำ พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีนาถ ดูทุกเรื่องทั้งศิลปาชีพ การค้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯต่างจังหวัดไม่หยุด เวลานี้พระกำลังถดถอย ธันวาคมนี้ก็มีพระชนมพรรษา 84 พรรษาแล้ว"

แหล่งข่าว มติชน

ไม่มีความคิดเห็น: