วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก วันที่18 พฤษภาคม 2554

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554
วันนี้ เวลา 14.35 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติกับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและบริษัท ฯ ณ อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2011” (Yamaha Thailand Music Festivel 2011) ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับ ดังนี้
- หม่อมราชวงศ์เบญจาภา ไกรฤกษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชุดที่ 30 (วาระ พ.ศ.2551-2553) เฝ้า เพื่อกราบทูลลา ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ และนำ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 31 (วาระ พ.ศ.2551-2555) เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ ประทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนาม ส.ส. และเข็มกลัดกรรมการสมาคม ฯ แก่คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดที่ 31 ด้วย
- ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการ “ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- ว่าที่ร้อยตรี ศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย นำ ผู้ได้รับรางวัลในโครงการคนดีประเทศไทย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 เฝ้า รับประทานโล่รางวัล ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเลขานุการโครงการ ฯ พร้อมคณะร่วมเข้าเฝ้าด้วย
- ศาสตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นายบุญเลิศ สุขเสรีทรัพย์ คณะผู้บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
- ศาสตราจารย์กิติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แหล่งข่าว ไอ เอ็น เอ็น

ไม่มีความคิดเห็น: