วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554

วันนี้ เวา 13.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เป็นวันที่ 2 (ภาคเช้า)

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2552-2553 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต เป็นวันที่ 2 (ภาคบ่าย)

ไม่มีความคิดเห็น: