วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ในหลวง-ราชินีพระราชทานพวงมาลาทหาร
04 พ.ค. 2554 21:52:18 ผู้อ่าน ( 4067 )
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพทหารกล้าชาวขอนแก่น ที่พลีชีพในสมรภูมิรบที่ จ.สุรินทร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดข

ไม่มีความคิดเห็น: