วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ในหลวงพระราชทานสิ่งของช่วยชาวยโสธร
02 พ.ค. 2554 21:05:58 ผู้อ่าน ( 4095 )
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในท้องที่ จ.ยโสธร ตามที่ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีลมกระโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง และมีลูกเห็บตกในบางพื้นท
อ่านต่อ...

ไม่มีความคิดเห็น: