วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

พระบรมฯพระราชทานถุงยังชีพปชช.เหตุปะทะ
27 เม.ย. 2554 10:41:12 ผู้อ่าน ( 4056 )
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงโปรดผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพให้ประชาชนและทหารในพื้นที่ปะทะ จ.สุรินทร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ร.ต.ทศนุ เชียงทอง รองหัวหน้า
อ่านต่อ...

ไม่มีความคิดเห็น: