วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ข่าวในพระราชสำนักวันที่ 26 เมษายน 2554
26 เม.ย. 2554 20:25:20 ผู้อ่าน ( 4107 )
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอังคารที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2554วันนี้ เวลา 15.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศ
อ่านต่อ...

ไม่มีความคิดเห็น: