วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ศุภาลัย แถลงข่าว “นวัตกรรมการให้บริการรับชำระเงินสะดวกครบวงจร”

เนื่องด้วยบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมการให้บริการรับชำระเงินสะดวกครบวงจร” อันเป็นนวัตกรรมและเป็นผู้นำของการบริการด้านการชำระเงินอย่างครบวงจรของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมสัมภาษณ์ผู้บริหาร ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 อธิป พีชานนท์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ หมายเหตุ — เวลา 9.00 น. บริการรถรับ-ส่งสื่อมวลชน บริเวณถนนด้านข้างโรงเรียนหอวัง และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฝั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน กรุณาตอบรับสำรองที่นั่งได้ที่ คุณประทุมทิพย์ (น้อง) โทร (02) 725-8888 ต่อ 117, 081-795-9275 กำหนดการ 9.00 น. ขึ้นรถพร้อมกันที่บริเวณด้านข้างโรงเรียนหอวัง และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฝั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน 9.30 -10.00 น. Welcome drink และลงทะเบียนผู้สื่อข่าว 10.00-11.00 น. - การแถลงข่าวความร่วมมือของ 3 องค์กรชั้นนำ “ นวัตกรรมการให้บริการรับชำระเงินสะดวกครบวงจร ” ? บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย คุณอธิป พีชานนท์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ? ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ? ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณชัยนันท์ ลภิธนานุวัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พิธีลงนามข้อตกลงการให้บริการ 11.00-11.30 น. Coffee Break / ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ผู้บริหาร 12.00 น. เดินทางกลับโดยมีรถส่งที่ด้านข้างโรงเรียนหอวัง และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์