วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด Slide การอบรม SCORM จาก ดร.อมรวรรณ

เนื่องจากมีผู้สนใจอยากได้ slide การอบรม SCORM ในวันแรกของ ดร।อมรวรรณ ลิ้มสมมติ เป็นจำนวนมาก ทางสมาคมจึงได้ขออนุญาตท่านวิทยากร ในการเผยแพร่ และได้รับการอนุญาติด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากท่าน ดร।อมรวรรณ และหวังว่าท่านที่ download ไปใช้กรุณาให้ credit กับท่านอาจารย์อมรวรรณด้วย
เต็มทุกรุ่นแล้ว!!! อบรม "มาตรฐาน SCORM เพื่อการพัฒนาบทเรียน e-learning" ::


เทคโนโลยี SCORM (Sharable Content Object Reference Model) เป็นมาตรฐานกลางในการที่จะทำให้การพัฒนา e-learning สามารถใช้งานร่วมกันได้ ไม่ว่าจะใช้ระบบ LMS (Learning Management System) ตัวไหนก็ตามได้รองรับ SCORM ได้ ทางสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทยจึงได้จัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร e-learning เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริง โดยได้จัดอบรมหลักสูตร "มาตรฐาน SCORM เพื่อการพัฒนาบทเรียน e-learning" ณ สถาบันราชภัฏพระนคร แบ่งเป็น 3 รุ่นคือ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม (50 คน)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน (50 คน)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน (50 คน)
***โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น***
ผู้สนใจสามารถ download เอกสารรายละเอียดการฝึกอบรมและใบสมัครที่ "เอกสารแนบ" ด้านล่าง (รวมทั้งแผนที่สถานที่ฝึกอบรมด้วย)
เรื่อง สถานที่พักกรณีมาจากต่างหวัด สามารถติดต่อสำรองที่พักได้ที่ แกรนด์วิวอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โทร 02-521-7900-5 หรือ 02-521-7907 ตลอด 24 ช.ม. ค่ะ หากมีบัตรข้าราชการมีส่วนลดพิเศษ
Title Image

File Attach
: 26-09-08-29App SCORM.doc: 26-09-08-29SCORM p2.JPG: 26-09-08-29SCORM p1.JPG: 29-09-08-21Invite Letter.JPG: 08-10-08-12Map_detail.jpg: 08-10-08-33Map_road.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: